Bambino reëls en regulasies

Aankom- en Vertrektye

1. Bambino open om 06h15 en sluit stiptelik om 17h45. Daar sal ‘n boete gehef word indien ouers laat kom - R50 per 15 minute of gedeelte daarvan.

2. Die sekuriteitshek moet asseblief ten alle tye gesluit bly. Die klokkie moet gedruk word om toegang tot die skool te verkry. Dit is baie belangrik dat u die hek agter u sal toe trek om veiligheid ten alle tye te probeer verseker.

3. Die kleuters gaan vanaf 06h15 tot 07h20 na TV kamer om vir hulle opvoeder te wag. Daarna sal hulle na hul klasse geneem word. Tasse word direk na die klas geneem.

4. Kontak ons indien u nie self u kind kan kom afhaal nie. U moet in so ‘n geval die persoon se identiteitsnommer telefonies vir ons gee en die betrokke persoon moet u kind met sy identiteitsdokument kom afhaal. Geen kind sal sonder hierdie reëling saam met persone gaan nie. Dit is u as ouer se plig om te verseker dat u kind veilig sal wees en dat ons die kind vooraf kan voorberei wie hom/haar kom haal.

Verversings en voedsel

1. Gekookte pap bv Mieliepap, Mabela, Hawermout word Maandae tot Donderdae en Vrydae word graanvlokkies vanaf 08h00 tot 08h30 bedien Geen ander pap sal toegelaat word nie. Geen kind sal toegelaat word om enige ander verversings in paptyd te eet nie.

2. Verversings om 10h00 bestaan uit rooibostee en koekies, om 14h00 Maandae tot Donderdae vrugte en om 16h00 koeldrank met broodjies. Vrydae kan eie snoepie ingepak word .

3. Middagete: Ons berei ons etes volgens die voorskrifte van die Departement van Gesondheid en Welsyn. Gekookte kos wat bestaan uit:

Maandag

Macaroni en maalvleis / Gebakte Rysgereg / Viskoekies met kappokaartappels

Dinsdag

vleisbolletjies, kappokaartappels, pampoen, rys , koolslaai / soetwortels

Woensdag

Kerrie en rys / Macaroni en kaas / Hoender macaroni / soetpatat

Donderdag

Herderspastei, rys, pampoen, beetslaai / Hoenderkerrie

Vrydag

Koolbredie / Tamatiebredie/ Sop / Pampoenkoekies/ Groenboontjiebredie

Hierdie kosse word afgewissel en nie gekoppel aan die spesifieke dae nie.

Dagprogram

So ver moontlik probeer ons vanaf 2 jaar die nuwe kurrikulum volg:

Bybeltyd

Weer/dag/Maand/Datum

Klassikale Wiskunde

Musiek en beweging

Tema bespreking

Skeppende aktiwiteite

Opruim en Toiletroetine

Verversings

Buitespel en Toiletroetine

Opvoedkundige (Syfers, Geletterheid, Konstruksie)

Taal / Gedigte / Klanke / Storie

Etenstyd

Rustyd

Snoepietyd/Toiletroetine

Buitespel 1

Buitespel 2

Opruiming / Toiletroetine

Kleredrag en ander benodighede:

1. Ouers word versoek om ‘n ekstra stel klere (seisoen gebonde) saam te stuur in ‘n kleinerige sak wat duidelik gemerk is.

2. Pottietrainers moet genoeg ekstra onderbroekies / “panties” wat  gemerk  is saamstuur.

3. Die wat op doeke is moet nie minder as 6 doeke saamstuur nie. ’n Poeier, boudjiesalf en wetwipes moet asb duidelik gemerk, in die tassie wees.

4. Geen wieletjies tasse word toegelaat nie.

5. ‘n Kombersie en kussing kan u in die wintermaande saamstuur skool toe. (Duidelik gemerk asb)

6. Ander benodighede vir aktiwiteite sal so gou moontlik die begin van die jaar deurgegee word. Dit moet asb duidelik gemerk word en in ‘n 2 liter roomysbak geplaas word.

7. Pre-Primêrs moet skoolpaket aankoop vir hul pre-primêre jaar. Dit sal vroeg in die jaar aan u gegee word. Gelde moet aan die einde van die vorige jaar vir die pakket betaal word.

Ons dra geen verantwoordelikheid indien klere wegraak en nie gemerk is nie.
 

Verjaarsdae

‘n Verjaarsdag is ‘n groot gebeurtenis en ons deel graag daarin. Mammas of Pappas kan reël dat ons ‘n partytjie hou en is self welkom om te kom. Ons versoek so ver moontlik dat alle partytjies na 14h00 gehou word aangesien ons die middagete nie wil bederf nie.

Speelgoed

Geen speelgoed mag skool toe kom nie. Dit sal afgeneem word en nie weer terugbesorg word nie. Die skool se speelgoed en boeke moet asseblief nie saamgeneem word huis toe nie. Indien dit ooit per ongeluk gebeur, vra ons tog mooi dat u dit asseblief sal terugbesorg.
 

Oueraande

‘n Ouervergadering sal twee keer ‘n jaar gehou word om sake van belang te bespreek. Ouers ons volg ‘n oopdeurbeleid en u kan vrymoedigheid neem om enige sake rakend die opvoeding van u kind met ons te kom bespreek.
 

Verslag

Ons gee 3 keer ‘n jaar verslae om die vordering van u kind aan te dui.

Fooie

Fooie is maandeliks vooruitbetaalbaar op die eerste dag van elke maand, maar nie later as die sewende van die lopende maand waarvoor die fooie betaalbaar is nie. Hierdie maandelikse fooie word elke jaar in Junie maand verhoog. Fooie is nogsteeds betaalbaar al is die kind met vakansie.

Ons fooie vir 2016-Junie 2017 is as volg:

  • Voldag (06:15 tot 17:45) R1 830 per maand tot Mei 2017 en Junie tot Desember 2017 R2010 oor 12 maande per kind
  • 2 kinders R3650 per maand tot Mei 2017 en Junie tot Desember 2017 R4010 oor 12 maande
  • Halfdag (06:15 tot 14:00)  R 1 610per maand tot Mei 2017 en Junie tot Desember 2017 R1770 oor 12 maande per kind

Bambino behou die reg voor om te enige tyd u kind te weier as fondse nie op datum is nie. Rente sal gehef word na 7 dae teen 15.5%.

Fooie kan d.m.v die internet betaal word: Ons bankbesonderhede is: FNB Civic Centre Bellville, Tjekrekening: 55160417851, Bankkode: 200910 Verwysing: verwysings kode
 

Kennisgewing

U moet Bambino een kalendermaand kennis gee indien u besluit om u kind uit die sorg van Bambino te verwyder, sowel Pre-Primêrs wat volgende jaar Groot skool toe gaan. By gebreke sal u verantwoordelik gehou word vir die tarief vir een maand asof u kind wel in ons sorg was.
 

Buitemuurse aktiwiteite by Bambino


Ballet (Ouderdomsgroep 3 tot 6) aangebied deur Nicole De Klerk Tel 084 370 4703

Soetlief (Ouderdom 5 tot 6) aangebied deur Cynthia Linde Tel 082 874 4885

Monkeynastix (Ouderdom 1 tot 6) aangebied deur Linette  Tel 084 5176932

Playball (Ouderdom 2 tot 6) aangebied deur Elize de Kock   Tel 082 549 0410

Cricky Cricket (ouderdom 3 tot 6) aangebied deur Jacques Prinsloo Tel 082 491 4881

Quiksilver swimming Academy (ouderdom 2 tot 6) aangebied deur  Charlene  Tel 082 550 8045

Rugga Kids (ouderdom 4 tot 6) aangebied deur Corne Kannemeyer Tel 084 403 4605

Alle aansoekvorms is by die kantoor beskikbaar.
 

Proffesionele Hulp

Spraakterapeute

Rika Janse van Rensburg

19 Somerset Crescent

Durbanville

Tel:084 224 5441/021 975 3696
    

Voorligting Sielkundige
Rose-Hannah Brown

Cape Gate Therapy Practice

52 Tanner Street

Brackenfell

Tel 021 987 0111/7 
    

Arbeidsterapie
Maretha Labuschagne
Cape Gate Therapy Practice

52 Tanner Street

Brackenfell

Tel 021 987 0111/7 of 082 552 6569


Hierdie terapeute kom na Bambino toe vir u gerief.
 

Dissipline in Bambino

Dissipline van kinders bly die primêre taak van hulle ouers. Elke kleuter sal toegerus word met ‘n Dissipline rekordkaart. Ouers se aandag word gevestig op die manier van dissiplinering van kinders en strawwe wat toegepas sal word by oortreding van reëls.
 

Kommunikasiemiddel

Ons kommunikeer deur middel van ‘n posbusstelsel. Briewe wor d vir u in die posbusse geplaas. Dit is u verantwoordelikheid om die briewe te neem. Ook Kommunikeer ons deur ‘n gesamentlike lêer vir ‘n klas. Dit sal altyd voor by die kantoor wees. Daarin kan u sien wat geëet is en wat die dag vir u kinders aangebied is. Indien u enige iets moet saambring sal dit daar vir u aangeteken word.
 

Haarbesmetting:

Die kleuters se hare word elke Maandag deurgegaan om haarbesmetting te voorkom. U sal dadelik verwittig word om u kind te kom haal en weer eers te mag terug bring sodra die hare behandel en skoon is.
 

Siektes

Kinders met aansteeklike siektes word nie toegelaat tot die aansteeklike tydperk verby is nie.
 

Medikasie

Alle medisyne moet in die medisyne boek aangeteken word en u handtekening moet daarby wees aangesien die Wet dit vereis. Ons mag glad nie medikasie toedien indien dit nie opgeteken is nie.

Indien u enige verdere inligting benodig kontak my gerus by 021 981 2434.

Copyright © 2017. Bambino Creche All Rights Reserved/ Bambino Bewaarskool Alle Regte Voorbehou.
Telephone 021 981 2434 | Fax 021 981 2434 | Address: Goedehooplaan nr 6, Brackenfell, 7560, Cape Town
Powered by: IT Giant Web