Bambino Creche Klasse

Al die klasse by Bambino poog om vanaf 18 maande tot 4 jaar oud hierdie kurrikulum te volg:

 • Bybeltyd
 • Weer/dag/Maand/Datum
 • Klassikale Wiskunde
 • Musiek en beweging
 • Tema bespreking
 • Skeppende aktiwiteite
 • Opruim en Toiletroetine
 • Verversings
 • Buitespel en Toiletroetine
 • Opvoedkundige (Syfers, Geletterheid, Konstruksie)
 • Taal / Gedigte / Klanke / Storie
 • Etenstyd
 • Rustyd
 • Snoepietyd/Toiletroetine
 • Buitespel 1
 • Buitespel 2
 • Opruiming / Toiletroetine

Die 4-5 jaar groep volg die CAPS kurrikulum:

 • Oggend kring                                   
 • Lewensvaardighede Fokuskring: Besprekingskring
 • Rek en Strek: Hardloop buite om van energie ontslae te raak.
 • Wiskunde Fokuskring: Grootgroepsessie 
 • Wiskunde Fokuskring: Begeleide Groepsessie
 • Wiskunde en Afrikaans Fokustyd: Groepwerk 5 kreatiewe Aktiwiteite
 • Wiskunde en Afrikaans Fokuskring: Onafhanklikespel
 • Opruim
 • Toilet Roetine
 • Verversings
 • Huistaal (Afikaans) Fokuskring: Grootgroepsessie gedeelde lees
 • Huistaal (Afrikaans) Fokuskring: Begeleide lees
 • Opruim
 • Buitespel
 • Toilet Roetine
 • Lewensvaardighede Fokustyd
 • Huistaal (Afrikaans): Taalontwikkeling en Storie tyd
 • Middagete
 • Rustyd 
 • Snoepie/Toiletroetine
 • Buitespel 1
 • Buitespel 2
 • Opruiming en Toiletroetine

Die 5-6 jaar groep volg die CAPS kurrikulum:

 • Oggend kring                                   
 • Lewensvaardighede Fokuskring: Besprekingskring
 • Rek en Strek: Hardloop buite om van energie ontslae te raak.
 • Wiskunde Fokuskring: Grootgroepsessie 
 • Wiskunde Fokuskring: Begeleide Groepsessie
 • Wiskunde Fokustyd: Groepwerk 5 kreatiewe Aktiwiteite
 • Wiskunde Fokuskring: Onafhanklikespel
 • Opruim
 • Toilet Roetine
 • Verversings
 • Huistaal (Afikaans) Fokuskring: Grootgroepsessie gedeelde lees
 • Huistaal (Afrikaans) Fokuskring: Begeleide lees
 • Huistaal (Afrikaans) Fokuskring: Groepwerk 5 Kreatiewe Aktiwiteite
 • Huistaal (Afrikaans) Fokuskring: Onafhanklinkespel
 • Opruim
 • Buitespel
 • Opruim
 • Toilet Roetine
 • Lewensvaardighede Fokustyd
 • Huistaal (Afrikaans): Taalontwikkeling en Storie tyd
 • Middagete
 • Rustyd 
 • Snoepie/Toiletroetine
 • Buitespel 1
 • Buitespel 2
 • Opruiming en Toiletroetine

Copyright © 2017. Bambino Creche All Rights Reserved/ Bambino Bewaarskool Alle Regte Voorbehou.
Telephone 021 981 2434 | Fax 021 981 2434 | Address: Goedehooplaan nr 6, Brackenfell, 7560, Cape Town
Powered by: IT Giant Web